Pi(è)ce

NEWS!!!!
Sense categoria

Rapport

Rapport

RAPPORT és un projecte de cooperació de tres anys de durada entre quatre companyies que utilitzen i desenvolupen pràctiques artístiques comunitàries col·laboratives en diferents formes d’art: el teatre comunitari d’Acta, Historieberättarna, PI(È)CE – Tantarantana i Teatr Grodzki. El projecte té les seves arrels en dos projectes anteriors finançats a través de la convocatòria d’Integració de Refugiats (EACEA 2016) – REACT (Refugee integration And Engagement through Community Theatre) coordinat per Acta, i Storytelling without Borders, coordinat per Historieberättarna.

RAPPORT es va centrar directament en la necessitat reconeguda de proposar espais de trobada i diàleg entre persones migrants, refugiades i les comunitats d’acollida en els quatre països associats, mitjançant la seva participació en projectes artístics comunitaris. El projecte també pretenia compartir i desenvolupar la pràctica entre les quatre companyies, que confluien en un compromís comú amb l’art i el desenvolupament social, però que utilitzaven formes artístiques molt diferents per a aconseguir els seus objectius. A més, RAPPORT es va dissenyar per a crear xarxes més sòlides, elevar el perfil de la cooperació artística integrada entre refugiats i amfitrions a través de projectes de col·laboració més amplis i visibles, compartir i desenvolupar la pràctica; en última instància, diversificar la mà d’obra i crear un llegat sostenible i pràctic per a ajudar a la continuació i al desenvolupament de la integració a través de les arts. El concepte del projecte consistia a passar un any fent treballs a nivell local, aprenent els uns dels altres a través d’intercanvis i formació, el segon any creant treballs junts, i el tercer any difonent aquest treball.

L’impacte de la pandèmia va fer que l’objectiu original de combinar actuacions en directe en cada país amb pel·lícules/animacions proporcionades per altres socis, fora molt més difícil de complir. La majoria dels socis van optar finalment per crear pel·lícules, ja que les restriccions impedien reunir els participants –o al públic, en realitat. L’impacte positiu d’aquest repte va ser que diversos dels artistes que no havien treballat abans amb el cinema, van poder desenvolupar noves habilitats en la realització de pel·lícules. La creació de pel·lícules també va suposar que el llegat del projecte fos més permanent, amb pel·lícules creades durant tota la durada del projecte que continuaran estant disponibles per al seu visionat molt després de la seva finalització.
RAPPORT es va desenvolupar en un moment d’extrema dificultat; els quatre socis van adoptar un enfocament creatiu i innovador per a afrontar i superar els reptes que plantejava la pandèmia i les consegüents restriccions nacionals. El projecte va forjar noves aliances i amistats entre els nombrosos participants d’orígens molt diferents, i va desafiar amb èxit alguns dels estigmes i actituds cap als refugiats i migrants. També va inspirar una sèrie de nous enfocaments artístics, idees per al futur i una sèrie de sòlides amistats entre les organitzacions associades que segurament continuaran en el futur.

Al llarg de tres anys hem dut a terme:

> Una setmana de trobada a Bristol guiada per ACTA per a l’intercanvi metodològic.

> Una setmana de reunió a Barcelona guiada per PI(È)CE per a l’intercanvi metodològic.

> Una setmana de reunió en línia guiada per Historieberättarna per a l’intercanvi metodològic.

> Una setmana de trobada en línia guiada pel Teatr Grodzki per a l’intercanvi metodològic.

> Nombroses intervencions en seminaris particulars dels diferents socis.

> Nombroses reunions en línia per a reflexionar sobre el procés i els aprenentatges d’aquest.

> Un díptic audiovisual de dues pel·lícules audiovisuals: This place 2020Scrapbook2021.

> Dues projeccions individuals de les pel·lícules en Tantarantana i en el CCCB durant el Festival Grec.

> Un seminari de difusió amb socis, experts i públic sobre Rapport amb una projecció de tot el díptic audiovisual.

> Un llibre sobre el projecte que reflecteix el procés en totes les seves dimensions.